“Učešće u donošenju odluka za zeleniju budućnost”

Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRR u BiH) je organizovala dvodnevni trening u Tesliću – hotel „Kardial“, koji je trajao od 15.12. do 17.12.2022 godine na temu: ,,Učešće u donošenju odluka za zeleniju budućnost“, a ukupno je prisustvovalo 29 učesnika.

Branko Zlokapa i Medina Garić su pripremili i održali pomenuti trening.

Prvi dan treninga je uključivao  predstavljanje učesnika i edukatora, kao i ciljeva treninga. Zatim je održana prezentacija Zelene agende Evropske unije i ključnih strateških dokumenata EU na ovom području.

 Nakon ovoga, učesnici su u grupnom radu radili na definisanju ključnih problema, ciljeva i koraka koji su potrebni da Bosna i Hercegovina sprovede zelenu tranziciju.

 Drugi dan treninga je počeo predstavljanjem osnovnih pojmova vezanih za donošenje odluka i politika, te prezentacijom zakonodavnog okvira i strateških dokumenata Bosne i Hercegovine vezanih za ovu oblast.

Takođe, prezentovani su i primjeri projekata. Zatim je održana simulacija procesa donošenja odluka u kojoj su učesnici podijeljeni po grupama pratili razrađeni scenario kroz koji su trebali da se upoznaju sa procesom donošenja odluka, pregovaranja, kompromisa i saradnje sa svim zainteresovanim akterima. Simulacija je završena predstavljanjem zaključaka i diskusijom.

Projekat „GreenWorks/ Zeleni radovi – uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta“ ima za cilj pojačati uticaj civilnog društva u području zaštite okoliša i klimatskih promjena, izgradnjom kapaciteta OCD u ovim oblastima, njihovim umrežavanjem i javnom kampanjom. Projekat realizuje Centar za razvoj i podršku CRP iz Tuzle u partnerstvu sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD iz Laktaša i Mrežom za ruralni razvoj u BiH – MRRBiH iz Istočnog Sarajeva. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u Bosni i Hercegovini 2019 – Podrška postojećim i novo-osnovanim mrežama organizacija civilnog društva u raznim oblastima.