U Petrovu održan trening na temu: “Praćenje javnih politika vezanih za zaštitu životne sredine”

U periodu 27. i 28. juni 2022. godine, Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRRuBiH)  u saradnji sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) i Centrom za razvoj i podršku (CRP) je organizovala trening „Praćenje javnih politika vezanih za zaštitu životne sredine“. Trening je dio GreenWorks projekta koji finansira Europska unija, a s ciljem unaprjeđenja, umrežavanja i izgradnje kapaciteta OCD-a u smislu njihove održivosti kao i o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša sa specifičnim temama vezanim za „ zelena“ rješenja u zaštiti zemlje i vazduha, izgradnju studije, dodjelu grantova za organizacije civilnog društva te kampanju podizanja svijesti.

Na  pomenutom treningu učestvovalo je 28 učesnika,  od kojih 20 predstavnika iz različitih civilnih organizacija koji su imali priliku da se bolje upoznaju, dogovore nove saradnje i zajedničke aktivnosti u narednom periodu te doprinesu interakciji, iznesu nove ideje i prenesu dosadašnja iskustva, kako pozitivna tako i negativna.

Učesnici treninga, imali su priliku učiti o narednim temama:

– Vrste i načini donošenja javnih politika;

– Politike vezane za zaštitu životne sredine na različitim nivoima;

– Javne politike u BiH vezane za zaštitu životne sredine;

– Akteri u sprovođenju javnih politika;

– Uloga javnog, civilnog i biznis sektora u sprovođenju javnih politika vezanih za zaštitu životne sredine;

– Jednokratne, kratkoročne i dugoročne akcije uticaja na javne politike od strane organizacija civilnog društva u BiH;

– Načini aktivnog praćenja donošenja i implementacije javnih politika od strane OCD-a na različitim nivoima;

– Pojedinačne i zajedničke aktivnosti OCD-a u procesima praćenja javnih politika vezanih za zaštitu životne sredine;

– Mreže i OCD u BiH koje se bave zaštitom životne sredine.

 

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019. – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim područjima, a realizuju ga: Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, Centar za ekonomski i ruralni razvoj CERD iz Laktaša, i Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini MRR u BiH iz Istočnog Sarajeva.