Trening za trenere „Kratki lanci snabdevanja kao mogućnost za zapošljavanje“

Dvodnevni regionalni trening za trenere „Kratki lanci snabdevanja kao mogućnost za zapošljavanje“ održan je u Čačku (Srbija) 5. i 6. decembra 2018. godine.

Obuka trenera “Kratki lanci snabdijevanja kao mogućnost za zapošljavanje” organizovana je za 12 predstavnika mreža za ruralni razvoj Zapadnog Balkana (dvoje iz svake zemlje). Dvodnevni trening, su održala 2 trenera iz Poljskog ruralnog foruma (PRF). Tokom obuke predstavnicima ruralnih mreža Zapadnog Balkana su prezentovana relevantna znanja o kratkim lancima snabdevanja u poljoprivredi i ruralnoj ekonomiji. Ideja je da obučeni treneri budu izvor znanja na nacionalnom nivou, a takođe će se poboljšati kapacitete mreža za ruralni razvoj za podršku marginalizovanim grupama.

Trodnevni trening  organizovan je u nekoliko sesija u okviru kojih su obrađena najznačajnija pitanja:

  • Šta je kratki lanac snabdevanja?
  • Kako pokrenuti lanac snabdevanja hranom na određenoj teritoriji? (Kako započeti lanac? Koja su glavna pitanja i koraci? Na koji način upravljati prvim koracima?)
  • Razvoj lanca snabdevanja hranom; Koji su modeli za njegov razvoj? Kako izgraditi kapacitete? Na koji način uspostaviti menadžment?
  • Pristup tržištu; Kako izabrati tržište? Koja su moguća tržišna rešenja (direktna prodaja, prodaja na farmi, prodaja van farme)?
  • Socioekonomski efekti snabdevanja hranom u kratkom lancu; Kakav je uticaj na životnu sredinu? Šta je socijalni efekat? Šta je ekonomski efekat?

Ova aktivnost je deo projekta „Inovativna podrška zapošljavanju ruralnih marginalizovanih grupa – SineRgi” koji je podržan od strane Međunarodnog Višegradskog fonda. Značaj projekta odražava se u činjenici da se podržava umrežavanje zainteresovanih strana iz zemalja zapadnog Balkana i Višegrad zemalja. Navedene teme imaju veliki značaj za razvoj Zapadnog Balkana i njihova implementacija osigurava usklađenost sa evropskim standardima i iskustvima.

Projekat finansira Višegradski međunarodni fond. Njegovu implementaciju sprovodi konzorcijum nevladinih mreža i organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i Višegrad zemalja.