Predložite svoje šampione – “ŠAMPIONI ZAŠTITE PRIRODE, BIH GREEN AWARDS“ 2022.

Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle i ove godine organizuje kampanju ŠAMPIONI ZAŠTITE PRIRODE/BH GREEN AWARDS. Ove godine kampanja se vodi u sklopu projekta “GreenWorks/ZeleniRadovi” finansiranog od strane Evropske unije, a u partnerstvu sa Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) iz Laktaša i Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRRBiH) iz Istočnog Sarajeva.

Ovom kampanjom promovišemo korisne, inovativne i kreativne pristupe očuvanju prirode i životne sredine u našoj zemlji. Svake godine želimo pronaći preduzeća, gradove/općine/opštine, NVO-e, fondacije, škole, obdaništa, pojedince, grupe građana i neformalne građanske inicijative, koji uspješno promovišu prave vrijednosti u oblasti zaštite prirode i životne sredine i koji kao takvi motivišu i druge.

Pozivamo vas da popunite Prijavni obrazac i na e-mail adresu: jasmina.d@crp.org.ba pošaljete svoje nominacije (prijedloge) za sljedeće kategorije:

 • GRAD/OPĆINA/OPŠTINA
 • ORGANIZACIJE/NVO/FONDACIJE
 • NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA (GRAĐANSKE INICIJATIVE)
 • POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA
 • OBRAZOVNE USTANOVE (FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA)
 • GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

NOMINACIJE

Prijedloge mogu slati svi! Za više detalja o samoj kampanji pročitajte PISMO POZIVA. Ovom prilikom vas pozivamo da i vi nominujete i date svoje prijedloge za “ŠAMPIONI ZAŠTITE PRIRODE, BIH GREEN AWARDS“ 2022. Možete nominovati ili više kandidata za svaku od kategorija. Potrebno je samo da popunite Prijavni obrazac. U obrascu navedite:

 • naziv/ime i kontakt osobu – grada/općine/opštine, preduzeća, NVO-a, fondacije, škole, obdaništa, građanke ili građanina i grupe građana;
 • ukratko navedite primjere i opišite zašto baš njih nominujete;
 • dostavite par fotografija o realizovanim aktivnostima.

Popunjen prijavni obrazac sa fotografijama pošaljite na e-mail adresu: jasmina.d@crp.org.ba NAJKASNIJE DO PONEDELJKA 07.03.2022. godine do 24:00 sati. U naziv e-maila (subject) stavite: NOMINACIJA ZA „ŠAMPIONI ZAŠTITE PRIRODE, BIH GREEN AWARDS 2022.“

O PROJEKTU GREENWORKS

Kampanja BH Green Awards 2022 realizirat će se u okviru projekta GreenWorks – Uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta. Projekat, čija je vrijednost oko 500.000 eura, finansiran je od strane Europske unije. Projekat realiziraju Centar za razvoj i podršku sa partnerima: Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) iz Laktaša i Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRRBiH) iz Istočnog Sarajeva. Realizacijom projekta nastojimo, pojačati uticaj civilnog društva u području zaštite okoliša i klimatskih promjena, izgradnjom kapaciteta OCD u ovim oblastima, njihovim umrežavanjem i javnom kampanjom. Stoga ćemo sa partnerskim organizacijama raditi na uspostavi mreže OCD-a „GreenWorks“ i sticanju znanja i vještina OCD-a u mrežavanju, zagovaranju, sudjelovanju u donošenju odluka, praćenju javnih politika, zastupanju prava i interesa građana u zaštiti okoliša te zagovaranju i promicanju važnosti zaštite zraka i tla. Važan segment projekta jeste i promocija važnosti zaštite zraka i tla i koncepata rješenja za smanjenje zagađenja te njihovog značaja za održivi razvoj.

Planirana dostignuća:

 • Uspostavljena funkcionalna koalicija mreža „GreenWorks“ koju čine lokalne OCD i postojeće BiH mreže, koja će raditi na promociji rješenja za zaštitu zraka i tla;
 • Poboljšani kapaciteti najmanje 45 organizacija civilnog društva u oblastima: zelena rješenja u zaštiti tla i zraka, sudjelovanje u donošenju odluka, zagovaranje i lobiranje i praćenje javnih politika, OCD upoznate sa dobrom EU praksom i dostupnim mehanizmima i akcijama civilnog sektora u ovom području, uključujući dodjelu grantova za implementaciju 12 projekata od strane OCD-a.
 • Unaprijeđeni dijalog i saradnja između OCD-a i vlasti, kroz zajedničke aktivnosti – Studija o uticaju individualnih ložišta na zagađenje zraka na području Tuzlanskog kantona i negativni utjecaj poljoprivredne proizvodnje na zagađenje tla u širem regionu Banja Luke, Lijevče polje.
 • „GreenWorks“ mreža promovisana i povećana svijest javnosti o negativnom uticaju fosilnih goriva i poljoprivredne proizvodnje na okoliš – zagađenjem zraka i tla, o važnosti provedbe ekoloških reformi, postupnim smanjenjem korištenja uglja za grijanje, u cilju manjeg zagađenja zraka u Tuzlanskom kantonu i smanjenjem zagađenja tla poljoprivrednom proizvodnjom, u Republici Srpskoj;