Naši predstavnici na Forumu za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope

U Podgorici je od 10. do 13.10.2017. godine održan Forum za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope, kome su prisustvovala 4 predstavnika iz Bosne i Hercegovine. Forum je organizovan u saradnji sa Stalnom radnom grupom za regionalni ruralni razvoj Jugoistočne Evrope, koja je organizovala Forum poljoprivredne politike pod nazivom “Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj za ubrzanje integracije Zapadnog Balkana”.

Forum za politiku ruralnog razvoja zemalja jugoistočne Evrope 2017 je poslužo kao platforma za dijalog o postavkama politika i perspektivama LEADER pristupa u zemljama jugoistočne Evrope i takođe je pružio mogućnost za dijalog između organizacija civilnog društva i donosilaca odluka. On se bavio potrebom za teritorijalnim partnerstvom ruralnih aktera na Zapadnom Balkanu i povećanjem potencijala za razvoj ruralnih područja. Preporuke u vezi sa LEADER pristupom u regionu su pripremljene u okviru Foruma za politiku ruralnog razvoja jugoistočne Evrope 2017.

Učesnici RDPF-a 2017 su takođe tokom učešća na plenarnim sesijama Foruma poljoprivredne politike (APF) 2017, imali mogućnost da se upoznaju i sa drugim temama kao što su: Improving competitiveness of the rural economy considering the farm structure in the Western Balkans i Agricultural products trade barriers in the Western Balkans

Takođe su učesnici imali mogućnost da doprinesu preporukama tokom plenarnog zasedanja APF-a.

Održavanje Foruma za ruralni razvoj zemalja jugoistočne Evrope je jedna od aktivnosti projekta “ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas” koji je podržan od strane Evropske Unije.