Multinacionalni tematski sastanak u okviru programa ALTER

Multinacionalni tematski sastanak između OCD mreža u zemljama Zapadnog Balkana i zemljama unutar EU dio je projekta kako bi se osigurao intenzivan dijalog sa institucijama EU i mrežama OCD-a sa relevantnim iskustvom unutar EU.

Tematski sastanak je organizovan u Peći od 30. oktobra do 1. novembra 2018. godine. Događaj je okupio 60 predstavnika OCD mreža iz PREPARE mreže, ALTER partnerskih zemalja i lokalnih OCD iz regiona.

Glavne teme o kojima se razgovaralo su: jačanje kapaciteta OCD i mreža OCD da aktivno učestvuju u planiranju i implementaciji politika, da se izgradi snažno civilno društvo u ruralnim područjima i da se unaprijedi regionalni razvoj kroz umrežavanje i saradnju; Izgradnja partnerstva OCD i OCD mreža sa javnim institucijama i njihovo uključivanje u procese odlučivanja i upravljanja, za dobrobit ruralnih zajednica u tim zemljama.

Učesnici su imali mogućnost da posjete primjere dobre prakse u ruralnom razvoju i poljoprivredi. Tokom skupa razmatrane su sledeće teme: Uloga građanskog društva u razvoju ruralne politike; Izgradnja kapaciteta i održivost PREPARE mreže; LEADER kao pokretačka snaga za integrisani lokalni razvoj; Razvoj zajednica i volontiranje. Za svaku temu definisane su preporuke za buduće aktivnosti OCD i mreža OCD.

Multinacionalni tematski sastanak je deo projekta „ALTER – Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja“ koji finansira EU.