Mreža za ruralni razvoj u BiH primljena u PREPARE mrežu

PREPARE Gathering 2014 je održan na u Finskoj i Estoniji od 5. do 9. septembra 2014. u organizaciji PREPARE Mreže (Partnerstvo za ruralnu Evropu) i domaćina CYTY i Kondukant, nacionalnih rurlanih mreža Finske i Estonije. Tema ovogodišnjeg PREPARE Gathering-a je bila „Pripreme za Drugi evropski Ruralni Parlament“.

PREPARE Mreža ima za cilj jačanje civilnog društva i promoviranje međunacionalne suradnje u ruralnom razvoju, naročito u zemljama koje su nove članicama EU, zemljama koje su u procesu pristupanja i “novim susjednim zemljama” uvećane Evropske unije. Suštinsku komponentu PREPARE programa predstavljaju multinacionalni događaji – “PREPARE Gatherings” koji se svake godine organizuje u drugoj zemlji.

PREPARE Gathering 2014 je imalo  za cilj da okupi predstavnike civilnog društva iz centralne i jugoistočne Evrope, ali i zemalja članica EU,ta da u sklopu tri radne cjeline razmjene iskustva, mišljenja, ideje, prijedloge. Prvi dio se odnosio na sastanak Organizacione grupe koji je održan 5.9. i na kojem je Mreža za ruralni razvoj u BiH  primljena u članstvo PREPARE,te uzela učešće u radnom dijelu sastanka. Na sastanku se diskutovalo  o prijedlogu strategije za rad PREPARE za razdoblje 2015/16 kao i o  akcionom planu za taj period 

Tokom drugog dijela PREPARE Gatheringa , putem putujućih radionica  u Finskoj i Estoniji u organizaciji CYTY i Konduktanta,  učesnici iz 22 zemlje su vidjeli načini organiziranja  mreža u tim zemljama kao i primjeri dobre prakse u ruralnom razvoju, te načine i oblike učestvovanja lokalnog stanovništva u kreiranju lokalnog razvoja.

Treći dio PREPARE Gathering 2014 je u potpunosti bio posvećen pripremama Drugog evropskog ruralnog parlamenta koji treba da se održi na jesen 2015 godine, u zajedničkoj organizaciji PREPAR-a, ERCA-a I ELARD-a. U sklopu radnih grupa razgovaralo se o temama, procesu i mogućnostima financiranja Drugog evropskog ruralnog parlamenta.