ODRŽAN PETI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

Mreža za ruralni razvoj u BiH je danas, 13.11.2020. godine u saradnji sa poljskom organizacijom Development Policy Foudation (Fondacija za razvojnu politiku) održala webinar za…

Opširnije ODRŽAN PETI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

ODRŽAN ČETVRTI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

Mreža za ruralni razvoj u BiH je danas, 22.10.2020. godine u saradnji sa poljskom organizacijom Development Policy Foudation (Fondacija za razvojnu politiku) održala webinar za…

Opširnije ODRŽAN ČETVRTI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

ODRŽAN TREĆI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

Mreža za ruralni razvoj u BiH je danas, 14.10.2020. godine u saradnji sa poljskom organizacijom Development Policy Foudation (Fondacija za razvojnu politiku) održala webinar za…

Opširnije ODRŽAN TREĆI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

ODRŽAN DRUGI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

Mreža za ruralni razvoj u BiH je danas, 30.09.2020. godine u saradnji sa poljskom organizacijom Development Policy Foudation (Fondacija za razvojnu politiku) održala webinar za…

Opširnije ODRŽAN DRUGI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

ODRŽAN PRVI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

Mreža za ruralni razvoj u BiH je danas, 22.09.2020. godine u saradnji sa poljskom organizacijom Development Policy Foudation (Fondacija za razvojnu politiku) održala webinar za…

Opširnije ODRŽAN PRVI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE