Како зелена економија утиче на привредни развој локалних заједница?

Пале – Примјер добре праксе зелене економије

Општина Пале протеклих година доживљава експанзију туризма и економског развоја, које, због конкурентности тржишта, неминовно прати и савремени тренд глобалног развоја зелене економије.

Због великог потенцијала за ову врсту економије, те потребе за очувањем распрострањених зелених површина, Агенција Уједињених Нација за храну и пољопривреду (ФАО) је, путем свога пројекта одрживости руралног развоја локалних заједница, бесплатно израдила Стратегију развоја руралног туризма општине Пале, чиме су Пале постале једина општина у БиХ којој су Уједињене нације поклониле овај вриједан документ, а који ће представљати смјернице у њеном даљем руралном развоју.

Пратећи развој туризма, Пале се развијају и у погледу зелене економије.

Наиме, у Палама су започети многобројни пројекти енергетске ефикасности, од којих је, свакако, за грађане најважнији пројекат измјештања градске топлане из центра Пала, те изградња нове на перидферији, која ће бити изграђена по највишим европским еколошким стандардима.

Љубиша Танић, директор предузећа „Гријањеинвест“ које изводи радове, рекао је за „Паљанске новости“ да ће овај пројекат бити изграђен по свим стандардима „зелене економије“, те да ће дугорочно бити исплатив јер ће се, за исту количину сагорјелог дрвног отпада, добијати дупло више корисне топлоте.

Пале

„Осим тога, предвиђено је да на постројењу буду уграђени специјални електростатички филтери, који ће све несагорјеле честице задржавати, те, са готово стопроцентном чистоћом паре и обичних гасова који нису штетни по здравље, а који ће бити продукт потпуног сагоријевања, излазити у ваздух. Остаци пепела који се буду ухватили на електростатичним филтерима, моћи ће се користити и као врста ђубрива за одређене баште и сличне намјене. Практично, затворићемо читав циклус енергентске ефикасности са што мање отпада, који ће остати неће бити штетан него, напротив, ићи ће у даљу употребу, јер ће се састојати од азотних оксида и једињења која су корисна за узгој одређених биљних култура“, додао је Танић.

Он је подсјетио да се садашње, застарјело постројење топлане, налази у ужем центру Пала, те да функционише без икаквих филтера, чиме се, према његовим ријечима, сви штетни гасови испуштају директно у атмосферу.

„Када се томе дода и чињеница да се у самој близини топлане налази огромна депонија огрјева, који је најчешће влажан и шири несносан мирис на околне објекте, као и остаци несагорјелог огрјева који се мијешају са угљем, јасно је да ће изградња нове топлане, вишеструко већег капацитета, дати вишеструку корист, не само у смислу сигурног и безбједног снадбијевања постојећих потрошача и могућности за прикључење нових, него практичан еколошки апекат, а то је да ће само сагорјевање горива бити контролисано, а котлови у којима ће се вршити сагорјевање биће савремени, са далеко већим степеном корисности, нагласио је директор фирме која изводи радове на изградњи новог постројења градске топлане.

 

Из општинске управе наводе за наш портал да је процес зелене економије, који представља предуслов за трајно очување и заштиту животне средине, императив за развој општине Пале и побољшање животног стандарда њених становника.

„Трудећи се да унаприједимо животни стандард наших грађана, поставили смо циљ да, у процесу економског развоја општине, не нарушимо природна богатства Пала. Имајући у виду значај очувања еколошке свијести и природних добара, у најважнијим установама спровели смо пројекат енергетске ефикасности – основне и средње школе, те ЈЗУ Дом здравља `Пале`, у чему смо имали несебичну помоћ Европске уније и Владе Републике Српске. Такође, приликом реконструкције зграде општинске управе, обнову смо извршили по највишим стандардима енергетске ефикасности“, рекао је за „Паљанске новости“ начелник општине Пале Бошко Југовић.

Он је додао да су у Буџету Општине Пале у текућој години планирана средства за замјену постојеће расвјете ЛЕД сосвјетљењем, чиме ће се допринијети уштеди електричне енергије, а тај пројекат би требало да буде завршен у току ове или идуће године.

Подсјетићемо да је Општина Пале, у складу са документом Европске уније Директива 2008/98/ЕЦ о отпаду, те републичким законским актима, ријешила и проблем управљања отпадом, тако да се од 2017. године комунални отпад из општине уклања испод земље на градској депонији, чиме је још једном доказана освијешћеност локалне заједнице о потреби очувања животне околине, али и здравља грађана.

На основу свих прикупљених информација, можемо закључити да Пале „пуним плућима“ напредују ка звању праве „ваздушне бање“, што ће, поред туриста, неминовно привући и инвеститоре, којима ће бити постављен императив да прате, сада већ устаљени стандард општине – развој зелене економије, у циљу побољшања услова живота грађана ове локалне заједнице.

 

Разговарала и припремила: Тања Гавриловић

 

*Овај чланак је настао у склопу пројекта умрежавања и заговарања за зелену економију (НАГЕ) Мреже за рурални развој у Босни и Херцеговини, a уз финансијску подршку Европске уније. Садржај је искључива одговорност Мреже за рурални развој у Босни и Херцеговини и не одражава нужно ставове Европске уније.