Mreža za ruralni razvoj

 

u Bosni i Hercegovini


Prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020

Obavještavamo Vas da je Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, objavila Prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020, koji se finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne podrške (IPA).

Kompletan Vodič za aplikante, kao i ostala dokumentacija dostupni su na sljedećim web stranicama: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1476712743862&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=153071 i http://europa.ba/?page_id=320 .

 

Potencijalni aplikanti prethodno se moraju registrovati u sistem PADOR, koji je dostupan na sljedećoj veb  stranici: http://ec.europa.eu/europeaid/pador en , dok se  dostavljanje projektnih prijedloga vrši se preko PROSPECT sistema, koji je dostupan na sljedećoj veb adresi: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect  .  Aplikanti su obavezni da slijede instrukcije iz PROSPECT Uputstva za korisnike. Rok za podnošenje projektnih sažetaka (Concept note) je  02/12/2016 u 16:00h.