Mreža za ruralni razvoj

 

u Bosni i Hercegovini


KO SU I KAKVA JE ULOGA RURALNIH ANIMATORA?

 

Ruralni animatori su važan segment ljudskih kapaciteta od kojih se očekuje aktivan rad na terenu radi identifikacije i sprovođenja inicijativa i projekata iz oblasti ruralnog razvoja.

Na samom početku definisanja uloge ruralnih animatora potrebno je istaknuti činjenicu da će oni svojim radom i zalaganjem doprinjeti razvoju ruralnih područja, kao i da će imati uticaj na socijalnu uključenost ruralnog stanovništva u sve aktivnosti lokalne zajednice, a samim tim i društva u cjelini.

Uloga ruralnog animatora može se definisati na sljedeće načine:

  • Inicira i sprovodi aktivnosti zajednice povezane sa ruralnom ekonomijom; Ona/on takođe podstiče ponovno uspostavljanje socijalnih veza i jačanje, ili ponovno uspostavljanje lokalnog identiteta, čime se olakšava održivi ruralni razvoj;
  • Ruralni animator podstiče svakodnevnu ekonomsku i socijalnu aktivnost i uključenost pomoću pristupa “bottom-up, odozdo-nagore”. To daje autentičnost, jer je zasnovano na prepoznavanju lokalnih potreba i sredstava potrebnih za njihovo ispunjavanje;
  • Ruralni animator ima ulogu koja je tijesno povezana sa konceptom socijalnog kapaciteta, tradicionalno je povezana sa ruralnim zajednicama i koriste moć uzajamne pomoći, jake veze u susjedstvu i lokalnog društvenog kapitala;
  • Ruralni animator je osoba od povjerenja koja mora zaštititi i razviti interese zajednice i rješavanje lokalnih razvojnih pitanja, uključujući poboljšanje kvaliteta života;
  • Ruralni animator je “agent” promjena. Intenzivna modernizacija seoskih područja, kao rezultat urbanizacije i industrijalizacije poljoprivrede čini redefinisanje ruralnog razvoja, a vrlo važan zadatak “agenata” je da prate te promjene.

Zadaci koje ruralni animatori treba da obavljaju uključuju:

  • Izgradnju i održavanje uzajamnog povjerenje u zajednici;
  • Podržavaju stvaranje razvojnih planova ruralnih zajednica;
  • Treba da budu lideri u realizaciji razvojnih planova ruralnih zajednica, u saradnji sa stanovništvom;
  • Preduzimanje koordinacije u ispunjavanju funkcije posrednika između različitih zainteresovanih strana u ruralnim zajednicama;
  • Uspostavlja vezu između donosilaca odluka u lokalnim zajednicama i stanovništva u ruralnim zajednicama.