Mreža za ruralni razvoj

 

u Bosni i Hercegovini


Međunarodna godina porodične poljoprivrede

2014 MEĐUNARODNA GODINA „FAMILY FARMING-a“

Ujedinjene Nacije proglasile su 2014-tu godinu za Međunarodnu godinu porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (IYFF - The International Year of Family Farming) sa osnovnim ciljem da promovišu, ojačaju i unaprijede sve vidove porodične poljoprivredne proizvodnje – od hortikulture i stočarstva do ribarstva i šumarstva -  kao modela društvene vrijednosti, ekonomske isplativosti i ekološke održivosti. 

2014 Međunarodna godina porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (IYFF) ima za cilj da promoviše profil porodica koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom usmjeravajući svjetsku pažnju na njihovu značajnu ulogu u iskorjenjivanju gladi i siromaštva, obezbjeđivanju sigurne hrane, upravljanju prirodnim resursima i zaštiti okoline, te postizanju održivog razvoja, posebno u ruralnim područjima.

Cilj kampanje je da porodična poljoprivreda postane u budućnosti centralna okosnica poljoprivrednih, ekoloških i socijalnih politika, te da se ovo pitanje nađe na dnevnom redu svih nacionalnih politika kako bi sve zemlje identifikovale nedostatke i stvorile uslove za ravnomjeran i uravnotežen razvoj društva. Međunarodna godina porodične poljoprivrede će promovisati i provesti niz pregovora i rasprava, te saradnju ključnih aktera na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou, kako bi doprinijeli podizanju svijesti o svim izazovima sa kojima se suočavaju “mali poljoprivrednici” te identifikovali efikasne načine pružanja podrške porodicama koje žive i rade u poljoprivredi.

Više o globalnoj kampanji koja promoviše porodična poljoprivredna gazdinstva možete pronaći na sljedećoj adresi:
http://www.familyfarmingcampaign.net/