Mreža za ruralni razvoj

 

u Bosni i Hercegovini


Ovaj projekat finansira Evropska unija
 
"Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost Agencija za kooperaciju, edukaciju i razvoj - ACED i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije".
 
“This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of Agency for Cooperation, Education and Development - ACED and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”