Mreža za ruralni razvoj

 

u Bosni i Hercegovini

ponedeljak, septembar 23, 2019

LAG-ovi u BIH

Formiranje lokalnih akcionih grupa u Bosni i Hercegovini do sada je vršeno uglavnom na inicijativu stranih donatora kroz određene projekte. Na taj način, na inicijativu UNDP BiH, formirani su prvi LAG-ovi: LAG Una-Sana, LAG Doboj-Maglaj i LAG GOZB. Nakon toga, također u sklopu različitih projekata nastali su LAG Drina, LAG Devetak, LAG Blidinje, LAG Vrbanja – Ukrina, LAG  područja Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac. Postoji još nekoliko inicijativa za osnivanje LAG-ova u BiH i za očekivati je da će u najskorije vrijeme doći do registracije novih LAG-ova u BiH.

U 2012. godini LAG-ovima je bilo obuhvaćeno 9.934,23 km2 ili 19,43 % ukupne površine BiH (BiH 51.129 km2, RS 25.053 km2, FBiH 26.079 km2)[1], od toga je 6.145 km2 ili 25,5% u Republici Srpskoj, a u FBiH 3.789,27 km2 ili 14,53%.

Povećanje površine obuhvaćene LAG-ovima u 2012. godini, u odnosu na 2011. godinu, za BiH iznosi 2.074,21 km2 ili 4,06%. U Republici Srpskoj površina sa LAG-ovima je povećana za 2.008,08 km2 ili 16,41%, dok je u FBiH smanjena za 66,17 km2 ili 7,25 % u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnog broja stanovnika u BiH (BiH cca 3.771.308, RS cca 1.433.038 stanovnika, FBiH cca 2.338.270 stanovnika)[2], na područiju LAG-ova živi 547.218 stanovnika, odnosno 14,51 %, što je povećanje u odnosu na 2011. godinu za 128.507 (3,41%). U RS na području LAG-ova živi 350.00  (9,3 %) stanovnika, što je u odnosu na 2011. povećanje za 149.378 (3,39 %). U FBiH na LAG područima živi 196.430 (8,4 %) stanovnika, što je u odnosu na 2011. godinu umanjenje za 18.871 (2,7 %).

Od 141 opštine u BiH (62 RS i 79 FBiH)[3], u LAG-ove je učlanjeno 21 ili 14,9 %, obzirom da je LAG G.O.Z.B. koji je prestao sa radom uključivao 4 opštine prestao sa radom, a da se osnovao LAG područja Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac, koji takođe uključuje 4 opštine, do promjene na nivou BiH, u odnosu na ovaj parametar, nije došlo. U 2012. godini u Republici Srpskoj u LAG-ove je bilo uključeno 11  opština ili 6,45 % (što je povećanje u odnosu na 2011. godinu za 4 ili 6,5 %). LAG-ovima je u FBiH tokom 2012. godine bilo je obuhvaćeno 10 opština ili 12,66 % (što je umanjenje u odnosu na 2011. godinu za  4 ili 5 %).

Postojeći LAG-ovi u Bosni i Hercegovini:

Naziv

LAG-a

Poštanska adresa

Telefon/faks

e-mail

web

LAG „Una-Sana“

Trg Oslobodilaca bb,

Sanski Most, 79260

 

Ul Patriotske lige 21,

Bosanska Krupa 77240

061 815 293

037 684 112

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak52508').innerHTML += ''+addy_text52508+''; //-->

 

www.lag.ba

www.crobihtour.com

www.unasana-rukotvorine.com

LAG

regije Doboj

(Doboj i Maglaj)

Filipa Višnjića 8,

74 000 Doboj

 

Podkancelarija:

Ilija Smajlagića 18,

74 250 Maglaj

053 208 260

053 208 261

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.lag.ba

www.lag-regije-doboj.com

LAG GOZB[4]

 

 

 

 

 

LAG Drina

Omladinska bb Ustikolina, 73208

063 870 600

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak40346').innerHTML += ''+addy_text40346+''; //--> ,

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak98388').innerHTML += ''+addy_text98388+''; //-->

 

/

LAG Devetak

Preobraženska bb, 73220 Rogatica

065 665 819

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak69394').innerHTML += ''+addy_text69394+''; //-->

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak63459').innerHTML += ''+addy_text63459+''; //-->

 

/

LAG

Blidinje[5]

Fra Grge Martića 30, ured 111

88240 Posušje

 

063 362 014    039 681 035

039 681 041

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak12056').innerHTML += ''+addy_text12056+''; //-->   

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

/

LAG Vrbanja - Ukrina

Prvog Krajiškog proleterskog bataljona

Čelinac 78240

 

066 790 920

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak92288').innerHTML += ''+addy_text92288+''; //-->

 

www.lagvrbanjaukrina.org

 

LAG  područja Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac

11. novembra bb,

78420 Srbac

051 334 224

051 810 366

051 814 689

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak25280').innerHTML += ''+addy_text25280+''; //-->

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak43591').innerHTML += ''+addy_text43591+''; //-->

 

/

LAG Semberija

Srednja Čađavica, Bijeljina

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak17790').innerHTML += ''+addy_text17790+''; //-->

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak21570').innerHTML += ''+addy_text21570+''; //-->

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak10578').innerHTML += ''+addy_text10578+''; //-->

 

 

 

Institucije koje su nadležne za izgradnju osnova za uvođenje LEADER pristupa u planiranje politika poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i za pružanje podrške formiranju i radu LAG-ova u okviru BiH su: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (MSTEO), Sektor za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj (SPPŠRR); Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ); Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (MPŠV RS) i Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikt (OPŠV BD)

Odgovarajućom legislativom, definisane su uloge i odgovornosti institucija na nivou BiH, entiteta i BD. Strukture vlasti unutar entiteta i BD nadležne su za kreiranje, finansiranje i implementaciju politika (pa time i politika vezanih za poljoprivredu i ruralni razvoj), dok su institucije na nivou BiH nadležne za koordinaciju politika entiteta i BD i međunarodnu saradnju. 

Tabela br. 1: Kontakt informacije institucija nadležnih za uvođenje LEADER programa u okviru BiH

Naziv

Institucije

Poštanska adresa

Telefon/faks

e-mail

web

MSTEO,

 

 

SPPŠRR

Musala 9

71 000 Sarajevo,

 

Obala kulina bana

71 000 Sarajevo,

 

033 953 500,

033 953 501

 

033 953 500

033 953 501

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak81133').innerHTML += ''+addy_text81133+''; //-->

 

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.mvteo.gov.ba

FMPVŠ

Maršala Tita 15

71 000 Sarajevo

 

033 442 761

033 206 638

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak14182').innerHTML += ''+addy_text14182+''; //-->

 

www.fmpvs.gov.ba

MPŠV RS

Trg Republike Srpske 1

78 000 Banja Luka

 

051 338 415

051 338 866

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak43665').innerHTML += ''+addy_text43665+''; //-->

www.vladars.net

 

OPŠV BD

Bulevar mira 1

76 100 Brčko

 

049 217 591

049 217 142

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak36289').innerHTML += ''+addy_text36289+''; //-->

www.bdcentral.net

 

Kontakt informacije službenika koji su zaduženi za rad na pitanjima LEADER-a i LAG-ova su navedene u tabeli broj 2.

Tabela br. 2: Kontakt informacije službenika nadležnih institucija, zaduženih za pitanja LEADER-a i LAG-ova

Institucija

Ime i Prezime

Telefon i faks

e-mail

MSTEO, SPPŠRR

Jelena Prorok

033 953 517

033 953 501

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak25425').innerHTML += ''+addy_text25425+''; //-->

Elda Hodžić-Isović

 

033 953 518

033 209 762

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak83565').innerHTML += ''+addy_text83565+''; //-->

FMPVŠ

Beisa Bećirbegović

033 569 471

033 203 428

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak91335').innerHTML += ''+addy_text91335+''; //-->

Elva Omerović

 

033 569 462

033 203 428

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak2858').innerHTML += ''+addy_text2858+''; //-->

MPŠV RS

Slavica Samardžić

051/338-410

051/338 866

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak72336').innerHTML += ''+addy_text72336+''; //-->

Drena Đukić

 

051/338-37

051 338 866

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak62228').innerHTML += ''+addy_text62228+''; //-->

OPŠV BD

Spasoje Radić

049 217 263

049 217 263

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak17065').innerHTML += ''+addy_text17065+''; //-->

Mirsad Mujkanović

               

049 240 724

049 217 591

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.'; document.getElementById('cloak43837').innerHTML += ''+addy_text43837+''; //-->

Finansiranje rada LAG-ova u BiH uglavnom se svodi na sufinansiranje od strane općina kje su uključene u LAG. Većina LAG-ova trenutno vrši pisanje i implementaciju projekata kod raznih donatora i na taj način obezbjeđuju dio sredstava potrebnih za funkcionisanje LAG-a. Podrške sa državnog nivoa nema. U programu novčanih podrški ''Podsticaj za poljoprivredu'', iz budžeta FBiH za 2012. i 2013. godinu, nisu uvrštene mjere podrške lokalnom partnerstvu u cilju podsticanja rada formiranih LAG-ova na području FBiH, kao i iniciranju uspostavljanju novih. MPŠV RS je u 2012. godini u okviru programa Podrška ruralnom razvoju, uvrstilo mjeru podrške LAG-ovima za realizaciju projekata. Maksimalan iznos podsticaja na koji je LAG mogao ostvariti pravo, po jednoj aplikaciji, u 2012. godini, iznosio je 20.000,00 KM.

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu BD, u 2012. godini nije imalo aktivnosti vezanih za LEADER program i LAG-ove.

Prilozi:

  • IZVJEŠTAJ O RADU LOKALNIH AKCIONIH GRUPA (LAG-ova) U 2012. GODINI
  • Istraživanje o provođenju LEADER-a u BiH

[1]Informacija preuzeta sa www.wikipedija.org   

[2]Informacije o procjenjenom broju stanovnika preuzete sa www.rzs.rs.bs i www.fzs.ba

[3]Informacija preuzeta sa www.wikipedija.org

[4] LAG GOZB nije aktivan.

[5]LAG Blidinje nije formalno registrovan i nije imao konkretnih radnih aktivnosti tokom 2012.